Nyheter Senaste nytt

2018-06-26 Gespage 7.5.9.1 finns tillgänglig

En ny version av Gespage finns nu tillgänglig. Den nya versionen innehåller nya funktioner och rättningar.

Läs mer i release notes

Viktig information angående nya sedlar och mynt 2015-2017

Det kommer att ske flera förändringar av svenska sedlar och mynt under perioden oktober 2015 till juli 2017. Detta kommer att påverka följande produkter från oss, kortautomat DRC1/DRC4 och myntbox CM4000

Tidplan för sedel- och myntutbytet

Introduceras oktober 2015:20-, 50-, 200- och 1 000-kronorssedlar.
Introduceras oktober 2016:100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2 och 5-kronor.

Ogiltiga efter den 30 juni 2016:20-, 50- och 1 000-kronorssedlar.
Ogiltiga efter den 30 juni 2017:100- och 500-kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor.

 myntsedel

DRC1/DRC4

Olika generationer av dessa automater är utrustade med olika sedelläsare.
Den senaste modellen av sedelläsare heter GBA-ST2 och går att uppgradera.
Har ni en äldre modell, GBA eller GBA-HR1, så måste man byta ut den mot en GBA-ST2.

Genom att kontrollera sedelläsarens sedelinmatningsläpp kan du identifiera vilken typ av sedelläsare din automat är utrustad med. Är den helt svart (GBA) eller röd (GBA-HR1) är dessa tyvärr för gamla att uppgradera och måste bytas ut.

Är läppen svart och lite genomskinlig och den blinkar blått när sedlar accepteras är detta en GBA-ST2.

Sedelläsarna behöver programmeras om minst tre gånger 2015, 2016 och 2017, se tidplan.
Detta sker genom att skicka in dem till Electronic Purse Sweden AB.

Inga sedelläsare går att programmera om förrän tidigast två veckor efter att de nya sedlarna släppts.
De första uppgraderingarna kan tidigast ske i mitten/slutet av oktober 2015.

Den nya 200 kr sedeln kommer inte att fungera, då den inte finns registrerad som giltig sedel i kortautomaten. Önskas acceptans av nya 200 kr sedeln måste hela kortautomaten skickas till oss for omprogrammering.

För acceptens av nya mynt i DRC1/DRC4 måste myntmekanismen skickas till oss.
Om myntmekanismen är för gammal så är det inte säkert att den går att programmera om.
Omprogrammering av dessa kommer att ske vid två tillfällen 2016 och 2017.

Omprogrammering kan ske tidigast ca en månad efter att mynten släppts på marknaden.
Se tidplan.

För att automaten skall acceptera det nya 2 kr myntet måste hela kortautomaten skickas till Electronic Purse Sweden AB 

OBS! Det finns nu en ny kortautomat som accepterar de nya mynten och sedlarna och som ersätter DRC4.
Den heter DRC9 och mer information hittar du här

CM4000

Beroende på ålder av CM4000 och vilken myntmekanism som sitter i avgör om de går att programmera om dem för de nya mynten.

De flesta CM4000 som är utrustade med myntmekanismen CA400 går att omprogrammera.
För att avgöra om de går, måste den skickas till Electronic Purse Sweden AB för test och kontroll.

Omprogrammering kan ske tidigast ca en månad efter att mynten släppts på marknaden.
Se tidsplan.

Pris och tidsbokning

Beroende på vad, och hur mycket, som måste uppgraderas eller omprogrammeras kan kostnaden variera. Vänligen kontakta Electronic Purse Sweden AB för prisförslag.

Innan enheten skickas in till oss bör detta först avtalas.
Med enheten skall det ALLTID bifogas ett följebrev med uppgifter om kontaktperson.
Skriftlig information med faktureringsuppgifter och vart produkten skall returneras måste också finnas med i följebrevet. Det är viktigt att alla uppgifter finns med. Om uppgifter saknas och vi därför måste lägga tid på att leta reda på dessa kommer en administrativ avgift att tas ut.

Om ni önskar övrig service i samband med uppgradering/omprogrammering skall detta uppges.

Tänk på att emballera utrustningen väl, så att det inte uppkommer skador under transporten.

Skulle en inskickad enhet av någon anledning inte uppfylla kraven för omprogrammering/uppgradering, meddelar vi er detta. Kostnad för en ny enhet offereras om så önskas. Vill ni inte köpa en ny enhet, kommer vi att debitera en undersökningsavgift för nedlagt arbete.