Gespage eTerminal licens för Sharp

Artikelnummer: 017-1100

inkluderar följande:

 • 1st inbäddad eTerminal
 • Serverlicens inkl. 5 skrivarköer
 • Printagenter för installation på skrivarservrar eller klienter
 • Audit
 • Rapporter & statistik
 • Popup för installation på klienter
 • Programvara för betalstationer
 • Remotelicens
 • Gespage Mobile
 • Gespage Flow (Skanning)
 • IPDM, drivrutinshantering (inkluderas från 2020-01-01 i grundlicensen)
 • CopyShop licens
 • 12 månader underhållsgaranti

Observer: Om konfigurationen består av huvudserver och remoteserver, måste huvudserverns licens dimensioneras för samtliga skrivare, inkl. remoteservern