Ny version Gespage 8.2.2.2

Inledning
Allt fler arbetar hemifrån vilket har ökat det mobila behovet att skriva ut. Gespage mobile som ingår när du köper produkten är designad att fungera över internet med alla typer av uppkopplade enheter och gör det möjligt att skriva ut säkert mobilt oavsett om du sitter hemma eller är på jobbet. Vi har i version 8.2.2.2 adderat nya funktioner, högre säkerhet och förbättringar. För att öka säkerheten ytterligare.

För en komplett översikt rekommenderar vi Er varmt att läsa versionshistoriken längre ned i nyhetsbrevet för en komplett översikt.

Säkerhet
Uppdaterad säkerhet för inloggning i användarportalen. Gränssnittet för att konfigurera användarportalen är helt omgjord med nya funktioner som ger administratören möjlighet att öka säkerheten på ett enkelt och överskådligt sätt.

Höjdpunkter

  • Ny inloggningsdialog där man först anger användarnamn/e-post därefter i steg två sitt lösenord. Detta ger en säkrare inloggning när man inte visar användarnamn och lösenord på samma sida.
  • Möjlighet till tvåstegsverifiering via e-post, vilket ger ett utökat lager till av säkerhet
  • Man kan tvinga alla trafik som sker mot användarportalen att gå via SSL
  • Kontot låser sig efter 5 felaktiga inloggningsförsök

Nya funktioner

  • QR kod för mobila utskrifter genereras nu av Gespage
  • Information när en användare senast var inloggad
  • Möjlighet att låsa upp eller låsa ett konto

Nyheter Xerox

Nu har vi förenklat stödet Xerox JBA limit som enkelt konfigureras direkt i Gespage. Om man önskar blockera t.ex. access till färgkopiering och skanning görs detta direkt i Gespage utan krångliga konfigurationer.

Nyheter Lexmark

Nu är det möjligt att rättighetskontrollera vilka funktioner som är tillgängliga för en inloggad användare.