Gespage – Utskrift och dokumentlösning

Med funktionen ”Follow Me Print” eller ”PullPrint” som det också kallas ute på marknaden behöver användaren bara skriva till en utskrifts-kö. I vår produkt Gespage kallar vi begreppet för Print2Me istället. När användaren skriver ut mot en Print2Me-kö frigör användaren sin utskrift på valfri skrivare med sitt inpasseringskort/tagg, kod eller konto. Genom att användaren måste autentisera sig så skyddar man sina dokument för obehöriga vilket ger dig som kund säkra utskrifter (secureprint). Hämtar inte användaren ut sina dokument så självsanerar systemet och raderar ej uthämtade dokument/utskrifter vilket medför stora besparingar både ekonomiskt och för vår miljö genom minskat papperspill.

Säkerhet & GDPR

Med Gespage och funktionen”Follow Print” uppnår man full sekretess ”säkra utskrifter” genom att inga dokument skrivs ut förrän användaren autentiserar sig på plats vid skrivaren.  Användaren får full access till sin egen utskriftskö efter inloggning och kan välja vilket eller vilka dokument som ska skrivas ut.

Ekonomi

Genom systemets inbyggda funktioner för uppföljning och statistik kan man på ett enkelt sätt plocka ut rapporter för att se, besparingar, utskriftstrender mm. Genom funktionen ”Follow Me Print” så skrivs inga onödiga dokument ut, och dokument som inte hämtas ut raderas automatiskt av Gespage enligt statistiken så innebär det upp till 30% mindre utskrifter.

Miljö

Besparingar ger också en stor effekt på vår miljö i form av mindre papper som skrivs ut. Mindre papper innebär mindre träd som försvinner och en minskad industriproduktion som tär på vår miljö.

Utöver dom grundläggande funktionerna så ingår även

Mobila utskrifter (Mobilityprint) med genuin app till IOS och Android. Med appen kan användaren skriva ut dokument på sin mobil eller surfplatta men den kan också användas som mobil terminal vilket innebär att användaren kan frigöra sin dokument direkt från mobilen på valfri skrivare. Vissa fabrikat stödjer även direktinloggning ”push inloggning” vilket innebär att man kan använda den mobila appen för att logga in på skrivaren/mfp.

Gästutskrifter via mail eller webbsida, skickar man in en utskrift via mail, t.ex. print@dindomän.se så får användaren ett välkommstmail tillbaka med en engångskod och länk till en mobilanpassad hemsida. Gästen kan nu välja att skriva ut via mobilen eller gå till en skrivare/mfp som erbjuder gästutskrifter och ange sin engångskod i appen på skrivarens display.

Molnutskrifter, skriv ut från t.ex. Onedrive, Google drive, Gespage drive.

Skanna till Molnet med Gespage Flow. Med flow kan man OCR-tolka och skanna dokument till Onedrive, Google drive, Windows mapp mm. Skapa sökbara PDF-filer eller PDFa-filer.

IPDM- Intelligent Print Driver Management, med IPDM kan man enkelt distribuera ut utskriftsköer med tillhörande drivrutiner och profiler utan en utskriftsserver.

Statistik på allt som skrivs ut, kopieras eller skannas, ta ut PDF eller Excellrapporter manuellt eller be systemet skicka en rapport automatiskt med förutbestämda intervall och till valfria mail mottagare. Med statistik kan du hålla kolla dom besparingar systemet ger, debitera för utskrifter, kopior eller bara hålla kolla på dina utskriftstrender.

Audit, hjälper dig t.ex. att hålla koll på tonernivåer, felkoder och räkner räkneverk